Xəbərlər
Foto
AMEA-nın akad.M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunda təhsil alan magistrantların qış imtahan sessiyası 14.01.2020-ci il tarixində keçirildi
Yan 14, 2020 | 10:49 / Konfranslar, iclaslar
Oxunub 4520 dəfə

“Qeyri-üzvi kimya” ixtisaslaşmadan “Üçkomponentli sistemlərin termodinamiki funk-siyalarının təyini üsulları” fənni üzrə 

“Fiziki-kimya” ixtisaslaşmadan “Birləşmələrin fiziki-kimyəvi parametrlərinin qiymətlən-dirilməsi” fənni üzrə 

“Neft kimya proseslərinin riyazi modelləşdirilməsi” ixtisaslaşmadan “Neft-kimya proses-lərinin sistemli analizi və komputer modelləşdirilməsi” fənni üzrə 14.01.2020-ci il tarixində imtahanlar keçirildi.

JURNALLAR
Faydalı linklər