Kataliz və Qeyri üzvi Kimya İnstitutunun dissertantı «Polimer matrisaları əsasında metal nanokompozitlərin alınması və tədqiqi» mövzusunda kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi keçirilmişdir.
JURNALLAR
Faydalı linklər