News
Alimlər ən möhkəm material icad etdilər
May 16, 2018 | 11:17 / Interesting information
Read 4508 time (-s)

Amerikanın kimya cəmiyyətindəki alimlər apardıqları elm tədqiqatların sonunda belə nəticəyə gəldilər ki, xüsusi yolla strukturlaşdırılmış selüloz nanomerlər ən davamlı materialdırlar.

Alimlər öz tədqiqatlarında makromiqyaslı liflərin ideal təşkili üçün şırnaq texnologiyasından istifadə edərək, məlum olan sellüloz nanoliflərdən daha güclü material hazırladılar. Bu makromiqyaslı liflər metallardan, ərintilərdən və şüşə liflərdən daha güclü olub, yüngül bioloji polimerlərin möhkəmliyi üçün qızıl standart olan hörümçək ipək draqlayndan 8 dəfə sərtdirlər.

JOURNALS
Useful links