Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunda I və II kurs magistrantların attestasiyası keçirildi.
JOURNALS
Useful links