Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunda fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün minimum imtahanı keçirildi.
JOURNALS
Useful links