Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun doktorantı Beynəlxalq Simpoziumda iştirak etmişdir.
JOURNALS
Useful links