Новости
Фото
Akademik M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunda təhsil alan I və II kurs magistrantların 2022/2023-cü tədris ili üzrə qış imtahan ses­siyası keçirildi
Янв 31, 2023 | 13:00 / Образование
Прочитано 1568 раз (-а)

I kurs

30.01.2023-cü il tarixində “Qeyri-üzvi kimya” ixtisaslaşması üzrə “Qeyri-üzvi kimyada fiziki metodlar” fənnindən (müəllim k.ü.f.d.,dos. Aygün Rüsrəmova) imtahan  keçirildi.    

30.01.2023-cü il  tarixində “Fiziki-kimya” ixtisaslaşması  üzrə  “Faza tarazlıqlarının termodinamikası” fənnindən (müəllim k.e.d.,Fəxrəddin Mahmudov) imtahan  keçirildi.   

31.01.2023-cü il  tarixində “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisaslaşması üzrə “Kimyəvi kinetikanın nəzəriyyələri” fənnindən (müəllim k.e.d.,prof. Arif Əfəndi) imtahan  keçirildi.

 

II kurs

27.01.2023-cü il  tarixində “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisaslaşması üzrə “Elektrokimyəvi proseslərin kinetikası və elektrokataliz” fənnindən (müəllim k.ü.f.d.,dos.Tahirli  Hilal) imtahan keçirildi.  

30.01.2023-cü il tarixind “Kompozisiya materialları kimyası” ixtisaslaşması üzrə “Nanoölçülü metal polimerlər” fənnindən (müəllim k.e.d., Nizami Zeynalov) imtahan keçirildi.   

31.01.2023-cü il tarixində “Qeyri-üzvi kimya” ixtisaslaşması üzrə “Əlvan metal tərkibli mineral xammalın emalı” fənnindən (müəllim k.e.d.,prof. Arif  Heydərov) imtahan keçirildi.