Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunda 2316.01 – “Kimyəvi kinetika və kataliz” və 2308.01 – “Elektrokimya” ixtisasları üzrə elmi seminarın iclası keçirilmişdir.