Elanlar
16 noyabr 2023-cü il tarixində ARETN KQÜKİ-nin nəzdində fəaliyyət göstərən ED 1.15 Dissertasiya şurasının iclası keçiriləcək
Okt 16, 2023 | 11:23
Oxunub 514 dəfə

İclası distant formada izləmək üçün aşağıdakı linkdən istifadə edə bilərsiniz:

Тема: Zoom meeting invitation - Aynur İsgəndərova

Время: Это регулярная конференция Начать в любое время

Войти Zoom Конференция

https://us02web.zoom.us/j/8233864268?pwd=UTdBOTJuejNLS1VpdXhpbFJaWVl0UT09

Идентификатор конференции: 823 386 4268

Код доступа: 1X3YJM

Saat 10:00-da kimya üzrə fəlsəfə doktoru iddiaçısı İsgəndərova Aynur Əbülfət qızının “Modifikasiya olunmuş HZSM-5 seolit katalizatorları iştirakında benzolun etanolla selektiv alkilləşməsi” mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

                   İxtisas: 2316.01 – "Kimyəvi kinetika və kataliz"

                   Elmi rəhbərlər: k.e.d., prof. Eldar Əhmədov

                                               k.e.d., prof. Sabit Məmmədov

Rəsmi Opponentlər:

1. AMEA-nın həqiqi üzvü akademik, k.e.d., prof. Adil Qəribov

2. Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin professoru, k.e.d. Vaqif Bağıyev

3. ARETN-i akademik M.Nağıyev adına KQüKİ-nin k.ü.f.d. Elmir Babayev

JURNALLAR
Faydalı linklər