Elanlar
ELAN
Okt 10, 2023 | 14:40
Oxunub 425 dəfə

20 oktyabr 2023-cü il tarixində saat 10.30-da akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun ED 1.15 Dissertasiya Şurasının nəzdində olan 2303.01 – “Qeyri–üzvi kimya” ixtisası üzrə Elmi Seminarın yığıncağı keçiriləcəkdir. Gündəlik  əsələ Akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitunun “Xalkogenidlərin fiziki-kimyəvi tədqiqi” laboratoriyasının fəlsəfə doktoru proqramı üzrə dissertantı Abdullayeva Aytən Saleh qızının 2303.01–“Qeyri–üzvi kimya” ixtisasında  Lantanoidlərin qalliumla qarışıq kationlu optiki həssas sulfid şüşələrinin məqsədli sintezi və xassələri” mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi. Elmi rəhbər: k.e.d., prof. İxtiyar Bəxtiyarlı Rəyçilər: k.e.d., prof. Dilbər Əjdərova; k.ü.f.d., dos. Fidail  əlaləddinov İclas İnstitutun böyük akt zalında keçiriləcəkdir (3-cü mərtəbə).

JURNALLAR
Faydalı linklər