Elanlar
07 mart 2024-cü il tarixində ARETN KQÜKİ-nin nəzdində fəaliyyət göstərən ED 1.15 Dissertasiya şurasının iclası keçiriləcək
Fev 09, 2024 | 12:04
Oxunub 423 dəfə

07 mart 2024-cü il tarixindəARETN KQÜKİ-nin nəzdində fəaliyyət göstərən ED 1.15 Dissertasiya şurasının iclası keçiriləcək

İclası distant formada izləmək üçün aşağıdakı linkdən istifadə edə bilərsiniz:

Тема: Türkan Ələkbərova

Время: 7 мар. 2024

Войти Zoom Конференция

https://us02web.zoom.us/j/84734457112?pwd=RzZwYTNYOG5PVFZqZmVxUXY2L0gvZz09

Идентификатор конференции: 847 3445 7112

Код доступа: 664251

Saat 10:00-da kimya üzrə fəlsəfə doktoru iddiaçısı Ələkbərova Türkan Müzahim qızının “Tl-Ge-Bi-Te sisteminin bəzi qatılıq müstəviləri üzrə faza tarazlıqları və aralıq fazaların termodinamik xassələri” mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

İxtisas: 2303.01-“Qeyri-üzvi kimya”

Elmi rəhbər: AMEA-nın müxbir üzvü, k.e.d., prof. Məhəmməd Babanlı

Rəsmi Opponentlər:

1. ARETN-i akademik M.Nağıyev adına KQüKİ-nin k.e.d., prof. Özbək Əliyev

2. ARETN-nin Təbii Ehtiyatlar İnstitutunun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü,   k.e.d., prof. Tofiq Əliyev

3. Bakı Dövlət Universitetinin professor əvəzi, k.e.d. Nağı Yaqubov

 

JURNALLAR
Faydalı linklər