"Elmi informasiya və patent tədqiqatları" şöbəsi

 

Şöbə müdiri: k.e.n. Esmira Qulu-zadə

Tel:  (+994 12)  510 74  42

Faks: (+994 12) 510 74 42

[email protected]

 

 

 

Şöbənin əsas fəaliyyəti: elmi-texniki və patent məlumatlarının toplanılması, analizi və sistemləşdirilməsi. Patentlərin hazırlanmasına nəzarət, başa çatmış mövzuların yekün hesabatlarının və yeni mövzuların geydiyyat sənədlərinin hazırlanması, dövri elmi tədbirlərin (konfrans, yubiley,sərgilər və s.) təşkili. Konfrans materiallarının kitabça şəklində, həmçinin buklet və slaydların hazırlanması. İnstitutumuzun www.science.az internet saytında olan və kqkiamea.az saytında olan məlumatların vaxtaşırı yeniləşdirilməsi.

JURNALLAR
Faydalı linklər