Elmi potensial

İNSTİTUTUN ELMİ POTENSİALI

 

Əməkdaşların sayı- 454

Elmi işçilər  - 275

Akademiklər  -3

Müxbir üzvlər  - 3

Elmlər doktoru – 31

Kimya üzrə (texnika) fəlsəfə doktoru  - 130

JURNALLAR
Faydalı linklər