TƏLTİFLƏR VƏ MÜKAFATLAR

 

TƏLTİFLƏR  VƏ MÜKAFATLAR

2023

1.Akademik Dilqəm Tağıyev kimya elminə, xüsusilə də kimyəvi kinetika və kataliz sahə­sində  tədqiqat və tədrisə, həmçinin bəşəriyyətin rifahı naminə bilik və elmin inkişafına verdiyi töhvələrə gorə Beynəlxalq  Elm və Humanitar  Akade­miya­nın (CORE ACADEMY, Hong Kong)  həqiqi üzvü seçilmişdir. Bu akademiyanın həqiqi üzvləri müxtəlif ölkələrin və təşkilatların tanınmış nümayəndələridir.

2. İnstitutun  professoru Sadıqov Fik­rət Azərbaycan Kütləvi İnforma­siya Va­­­­si­­­tələri İşçiləri Həmkarlar İttifaqı tə­rə­­findən “Azərbaycanın Fəxri” me­dia mükafatı laureatı adına layiq görül­müş və vəsiqə verilmişdir.

3.Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olma­sının 100 illik yubileyi münasibətilə, dövlətə və dövlətçiliyə sadiq ziyalı, Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnsti­tutunun k.ü.f.d, a.e.i. Mirheydər Ab­ba­sov  “Qafqaz -Media” İB-nin təsis etdiyi “Heydər Zirvəsi 100” diplomu ilə təltif olunmuşdur.

4. 2023-cü ilin “Heydər Əliyev İli” elan edilməsi ilə əla­qə­dar olaraq institutumuzda Ümum­milli Lider Heydər Əli­yevin 100 illiyinə həsr olunmuş müsabiqə keçiri­l- mişdir. Həmin müsabiqəyə əsasən gənclərimiz­dən Gü­nel Əzi­mova I yerə, Sevinc CavadovaAytən Ağa­zadə II yerə, Fidan İbrahimova, Aygün İsazadə, Sa­mirə Sü­leymanova III yerə, Fatma Şıxı­yeva, Nigar İb­rahi­mo­va, Elvin Əhmədov və Şəfiqə Əliyeva hə­vəsləndirici mükafata layiq görülmüşdür. Bütün qalib­lərə sertifikat veril­mişdir.

                                                                      

TƏLTİFLƏR  VƏ MÜKAFATLAR

2022

AMEA-nın müxbir üzvü Məhəmməd Babanlı 70 illik yubileyi  münasi­bətlə AMEA RH-nin  Fəxri Fərmanı ilə təltif olunmuşdur.

Cari ildə  k.e.d. Mina Munşiyeva – "Elm günü" müna­si­­bə­tilə AMEA RH-nin Fəxri Fərmanı, k.ü.f.d. Elmir Babayev - "Gənclər günü" müna­si­­bətilə AR Gənclər və İdman Nazirliyinin "İlin gənci"  mükafatı, k.ü.f.d. Elnur Oruclu KQÜKİ-nun Fəxri Fərmanı, Nigar İbrahimova - "Gənclər günü" münasibətilə AMEA RH-nin  və KQÜKİ-nun Fəxri Fərmanları ilə təltif olun­muş­lar.

  

2020

TƏLTİFLƏR  VƏ MÜKAFATLAR

Akademik Ağadadaş Əliyev  80 illik yubileyi münasibəti ilə AMEA-nını Fəxri Fərmanı ilə təltif edilmişdir.

2019

TƏLTİFLƏR  VƏ MÜKAFATLAR

 

1. Azərbaycanda elmin inkişafında xidmətlərinə görə Dilqəm Tağıyev “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilmişdir.

2. İnstitutun 1 gənc əməkdaşı – kimya üzrə fəlsəfə doktoru Sevinc OsmanovaElm gü­nü” ilə əlaqədar keçirilən AMEA Rəyasət Heyətinin “Gənc qadınlar elmdə” müsa­biqəsinin qalibi olmuşdur.

3. AMEA prezidentinin 31 yanvar 2019-cu il tarixli 58 nömrəli sərəncamına əsasən magistrantların elmi nailiyyətlərinin artırılmasına dəstək vermək, təhsildə və elmdə yük­sək nəticələr göstərən magistrantların fəaliyyətini stimullaşdırmaq məqsədilə “Magistr-2019” müsabiqəsində İnstitutun I kurs magistrantı Rüstəmli Xədicə həvəs­ləndirici mükafata layiq görülmüşdür.

4. Azərbaycanda kimya elminin inkişafındakı xidmətlərini nəzərə alaraq və “Elm günü” ilə əlaqədar akademik Ağadadaş Əliyev, AMEA-nın müxbir üzvü Məhəm­məd Babanlı, k.ü.e.d., prof. Asif Məmmədov, k.ü.e.d., prof. Vaqif Əhmədov, k.ü.e.d., dos. Əli Yaqubov, k.ü.e.d., b.e.i. İltifat Lətifov, k.ü.f.d., dos. Sima Zülfü­qarova, k.ü.f.d., dos. Vaqif Qasımov, k.ü.f.d. Sevinc Məmmədova və t.ü.f.d., b.e.i. Manaf Manaflı AMEA Kimya Elmləri Bölməsinin “Fəxri Fərmanı” ilə təltif edilmişlər.

5. İnstitutun əməkdaşı Elmir  Babayev  əməkdə, təhsildə və ictimai fəaliyyətdə xüsisi nailiy­yətlərinə görə “2018-ci ilni Peşəkar Gənci” fəxri adı ilə Azərbaycan Həmkarlar İttifaqının Konfederasiyasının sədri tərəfindən təltif edilmişdir.

 

2018 

TƏLTİFLƏR  VƏ MÜKAFATLAR

 

1. Akademik Ə.Məcidov - 80 illik yubileyi münasibətilə AMEA Rəyasət Heyətinin, AMEA-nın  müxbir üzvləri – E.Zeynalov - 70 və Ə.Nuriyev - 90 illik yubileyi münasibətilə AMEA Kimya Elimləri Bölməsinin Fəxri Fərmanı ilə təltif edilmişlər.

2. AMEA prezidentinin 35 yaşadək elmlər doktoru elmi dərəcəsi almış gənc alimlər üçün mükafatın təsis edilməsi barədə sərəncamına əsasən İnstitutun əməkdaşı kim­ya üzrə elmlər doktoru  Dünya  Babanlıya  institut rəhbərliyi tərəfindən 5 (beş) min manat məbləğində pul mükafatı verilmişdir.

3. İnstitutun magistraturasının məzunu, kiçik elmi işçi  Nigar İbrahimova AMEA-nın magis­traturasında təhsil alan tələbələr arasında keçirilən  “Magistr-2017” müsabiqə­sinin  1-ci dərəcəli diplomuna layiq görülmüşdür

4. Oktaybrın 31-də  elmi işçi İlahə Mehdiyeva elmi fəaliyyətdə fərqləndiyinə görə “Aka­­demik Murtuza Nağıyev” adına mükafatın diplomuna,4 gənc isə (S.Səfə­rəli­yeva, N.Abdurəhmanova,  E.Bəhrəmov, V.Kərimli) həvəslən­dirici müka­fa­­ta la­yiq gö­rül­­müş­lər.

 

26 aprel 2018-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən təşkil olunan ixtiraçılıq sahəsində nailiyyətlərə görə “İlin Patenti” nominasiyası üzrə V Respublika Müsabiqəsi  keçirilmişdir. İnstitutun təqdim etdiyi 10 patentdən:

 

–   İ 2017 0056  “Kristallaşma prosesinin idarə olunması üsulu” müəllifləri  D.M.Ba­ban­lı, D.B.Tağıyev, S.Z.İmaməliyeva, İ.M.Babanlı, M.M.Əsədov  2-ci yerə;

–   İ 2017 0025  “1-Metiltsikloheksodien-1,3-ün alınma üsulu” müəllifləri A.M.Əli­yev, Z.A.Şabanova, Ə.İ.Kərimov, Ü.M.Nəcəf-Quliyev həvəsləndirici müka­fa­ta la­­yiq görülmüşlər.

 

2017

1. İnstitutun elmi işlər üzrə direktor müavini, AMEA-nın müxbir üzvü  Məhəmməd Babanlı Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun keçirdiyi “İlin Alimimüsabiqə­sinin kimya üzrə qalibi olmuşdur.

2. İnstitutun elmi işçisi Natəvan Sultanova  son bir ildə əldə etdiyi  elmi nəticələrə görə   AMEA Rəyasət Heyətinin Fəxri Fərmanına layiq görülmüşdür.

3. İnstitutun magistraturasının məzunu, kiçik elmi işçi  Nigar İbrahimova AMEA-nın magis­traturasında təhsil alan tələbələr arasında keçirilən  “Magistr-2017” müsabiqə­sinin  1-ci dərəcəli diplomuna layiq görülmüşdür.

4. Elmi işçi Fidan İbrahimova elmi fəaliyyətdə fərqləndiyinə görə “Akademik Murtuza Nağıyev” adına mükafatın diplomu ilə təltif olunmuş, elmi işçi Vüsal Əhmədov və kiçik elmi işçi Səbinə İsmayılova həvəsləndirici mükafata layiq görülmüşlər.

   

26 aprel 2017-ci il tarixində Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi İxtiraçılıq sahəsində nailiyyətlərə görə” IV Respublika Müsabiqəsini keçirimiş, institutun təqdim etdiyi 11 patentdən:

 

İ  2016 0115  “Fenilasetilenin stirola selektiv hidrogenləşmə üsu­lu” müəllifləri V.M.Əhmədov, İ.D.Əhmədov, N.Y.Melnikova, H.Q.Nurullayev, V.M.Əhmədov  II yerə;

İ 2016 0011  “Yüksək dispersli metal tozunun alınma üsulu” – müəllifləri Ə.Ə.Məci­dov, İ.H.Mehdiyev, Z.D.İbayev, 

İ.R.Əmirasla­nov, P.Ə.Fətullayeva və İ 2016 0103 “Foto­­həs­sas material”  E.M.Kərimova, S.N.Mustafa­eva, M.M.Əsədov həvəs­lən­dirici mükafata layiq görülmüşlər.

 

2016

1. Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun 80 illik yubileyi ilə  əlaqədar  uzunmüddətli məhsuldar elmi və elmi-ictimai fəaliyyətlərini nəzərə alaraq  İnstitutun laboratoriya müdirlərindən: t.ü.e.d.  Fikrət Sadıxov,  k.ü.f.d. Lətifə Həsənova,  k.ü.e.d. Akif Əliyev, k.ü.e.d.  İxtiyar Bəxtiyarlı,  k.ü.e.d., Arif Heydərov və k.ü.e.d. Arif Əfəndi Kimya Elmləri Bölməsinin Fəxri Fərmanı ilə təltif olunmuşlar.

 

2. Elmin inkişafınada göstərdikləri elmi fəaliyyət və xidmətlərini nəzərə alaraq,  AMEA-nın müxbir üzvü, şöbə müdiri Əli Nuriyevə, “Kompozisiya örtük materialları və korroziyadan mühafizə” laboratoriyasının  aparıcı elmi işçiləri - t.ü.f.d. İzida Məmməd­yarovaya, k.ü.f.d. Aydın Kazımova və “Elmi nəşrlər” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi t.ü.f.d Zoya Zaytsevaya  şəxsi işinə yazılmaqla təşəkkür elan edilmişdir.

 

3. İnstitutunun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransı çərçivəsində  elmi işçilər – Ülvi Nəcəf-Quliyev, Natəvan Soltanova, Elmir Babayev, Səadət  Hümbətova elmi fəaliyyətdə fərqləndiklərinə görə “Akademik Murtuza Nağıyev” adına mükafatın diplomu ilə təltif olunmuşlar.

 

2015

-       Q.İ.Kəlbəliyev - Azərbaycan Respublikasının "Şöhrət" ordeni

-       M.K.Munşiyeva - “Tərəqqi” medalı

2014

-       T.M.Nağıyev- Azərbaycan Respublikası Dövlət Mükafatı (“Hidrogen peroksidlə kohe­rent-sinxronlaşmış

        oksidləşmə reaksiyaları” (ingilis dilində,Amsterdam) monografi­yasına görə).

2010

-       D. B.Tağıyev – “Tərəqqi” medalı.

2005

-       T.N.Şahtaxtinski -80 illik yubileyi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının "İstiqlal” ordeni.

-       M.M.Əhmədov– Azərbaycan Respublikasının "Şöhrət" ordeni.

-       Ə.N.Nuriyev – “Əməkdar Elm Xadimi”fəxri adı.

-       Ə.Ə.Məcidov - "Şöhrət" ordeni.

-       M.X. Ənnağıyev-“Tərəqqi” medalı.

2004

-       T.M.Nağıyev -Azərbaycan Respublikasının "Şöhrət" ordeni.

2002

-       T.N.Şahtaxtinski - Gürcüstan EA-nın xarici üzvü. 

2001

-       T. N.Şahtaxtinski - Azərbaycan Respublikasının “Şöhrət ordeni”.

2000

-       T.N. Şahtaxtinski - Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Fəxri Fərmanı.

-       D.B.Tağıyev –Azərbaycan Respublikasının “Əməkdar Müəllimi” fəxri adı.

1999

-       R.M.Qasımov - «SSRİ ixtiraçısı», V.İ.Lenin 100-illiyi medalı, SSRİ   Xalq Təsərrüfatı Nailiyyətləri Sərgisinin gümüş

        və 2 bürünc medalları, Budapeştdə keçirilmiş Beynəlxalq sərginin  diplom və medalı, Respublika Kimya

        Cəmiy­yətinin 1-ci dərəcəli diplomu. Beynəlxalq Mühəndis  Akademiyasının üzvü.

1996

-       A.M.Əliyev - Azərbaycan Ali Sovetinin Fəxri Fərmanı.

-       T.M.Nağıyev - Azərbaycan Ali Sovetinin Fəxri Fərmanı.

1995

-       R.M. Qasımov -Nyu-York Elmlər Akademiyasının  üzvü.

1995

-       R.M. Qasımov -Nyu-York Elmlər Akademiyasının  üzvü.

1993

-       F.M. Sadıqov - Azərbaycan  Respublikasının “Əməkdar Mühəndisi” fəxri adı.

1991

-       T.N.Şahtaxtinski - Azərbaycanın "Əməkdar Elm Xadimi” fəxri adı.

-       X.S.Məmmədov – Azərbaycan “Bilik” Maarifçilik Cəmiyyəti Xudu Məmmədov adına mükafat təsis etmişdir.

1988

-       Z.H. Zülfüqarov-   «SSRİ Silahlı qüvvələrinin 70 illiyi» medalı.

1987

-       T.M.Nağıyev - Böyük Oktyabr Sosialist İnqilabının 70 illiyi münasibəti ilə Sov.İKP MK, SSRİ Nazirlər Kabinetinin,

        SPB ÜM və MK LKGİ tərəfindən verilmiş “Fəxri Fərmanı”.

-         M.M.Əhmədov -Oktyabr Sosialist İnqilabının 70 illiyi ilə əlaqədar Fəxri Fərman.

-       Z.H.Zülfüqarov-“Azərbaycanda milyard ton neftin hasilatı” və “50 il partiyada” nişanları.

-       X.S.Məmmədov – Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Fəxri Fərmanı.

1986

-       Ə.Ə.Məcidov- "Əməkdə fədakarlığa görə" medalı;

-       F.M.Sadıqov -«Qırmızı Əmək Bayrağı» ordeni.

-       D.B.Tağıyev – “Əməkdə fərqləndiyinə görə” medalı.

-       T.N.Şahtaxtinski - “Xalqlar dostluğu” ordeni.

-       X.S.Məmmədov- “Qırmızı Əmək Bayrağı” ordeni.

1985

-       F.M.Sadıqov - «Əmək  veteranı»  medalı.

-       M.İ.Zarqarova - “Akademik N.S.Kurnakov” adına medalı.

-       P.H.Rüstəmov  - “Akademik N.S.Kurnakov” adına medalı.

-       T.N.Şahtaxtinski - Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin “Fəxri Fərmanı”.

-       Z.H.Zülfüqarov - «2-ci dərəcə  Vətən müharibəsi» ordeni.

-       Z.H.Zülfüqarov- «1941-1945-ci illərdə qələbənin 40 illiyi» medalı.

1983

-       D.B.Tağıyev – SSRİ Lenin Komsomolu Mükafatı laureatı (“Neft Kimyası və Kimya sənayesində geniş istifadə olunan

         oksigen tərkibli birləşmələr, monomerlər və reaktivlərin alınmasının elmi əsaslarının və yeni texnologiyasının işlənib

        hazırlanması”na görə).

1980

-       F.M.Sadıqov –Azərbaycan  SSR  Dövlət   Mükafatı” ( Bakı, digər neftlər  və qaz kondensatlarının benzin

        fraksiyalarının riforming ilə benzolun alınma prosesinin yaxşılaşdırılması yolları, tədqiqi, sənayedə tətbiqinə görə).

-       T.N.Şahtaxtinski - “Şərəf nişani” ordeni.

-       M.Ə.Məmmədyarov, N.Ə.Nuriyev və başqaları – “Azərbaycan SSR Dövlət  Mükafatı” laureatı (Mineral su

        yataqlarından sənaye üçün karbohidrogen qazı istehsalının texnologiyasının işlənib hazırlanması və respublikanın

        xalq təsərrüfatında tətbiqi işinə görə) .

1979

-       R.H.Rizayev‑ Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Fəxri Fərmanı.

-         Ə.Ə.Məcidov ‑ SSRİ Neft Kimya Sənayesi Nazirliyinin Fəxri Fərmanı.

-       İ.M.Orucova ”Lenin” ordeni.

-       İ.M.Orucova ” Oktyabr İnqilabı” ordeni.

1978

-       P.Rzazadə,T.Qurbanov, Z.H. Zülfüqarov və başqaları - “Azərbaycan Dövlət Mükafatı” laureatı (Yerli xammal

        əsasında mikroelementlərlə zənginləşdirilmiş yeni bor- superfosfat gübrəsi alınmasının texnologiyası işinə görə).

-       Z.H.Zülfüqarov - «IX beşillik zərbəçisi» tərifnaməsi.

1977

-       H.B.Şahtaxtinski-«Əmək veteranı» medalı.

-       Z.H. Zülfüqarov- «Əmək veteranı» medalı.

1976

-       Z.H.Zülfüqarov- «SSRİ Xalq Təsərrüfatının Nailiyyətləri sərgisinin» gümüş medalı.

1975

-       Z.H.Zülfüqarov- «1941-1945-ci ildə qələbənin 30 illiyi» medalı.

1974

-       Z.H.Zülfüqarov - Aərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət Heyətinin Fərmanı ilə “Azərbaycan SSR-in Əməkdar

        Elm Xadimi” fəxri adı.

-       H.B.Şahtaxtinski -«Azərbaycan Əməkdar Elm Xadimi» fəxri adı.

-       T.M.Nağıyev -Azərbaycan Mərkəzi Komitəsi Lenin Komsomolu Gənclər İttifaqının Fəxri Fərmanı.

1971

-       H.B.Şahtaxtinski -«Oktyabr İnqilabı» ordeni.

1970

-       M.F.Nağıyev "Şərəfli əməyə görə" yubiley medalı.

-       F.M. Sadıqov- «Fədakar əməyə görə» medalı

-       T.N.Şahtaxtinski - “Şərəfli əməyə görə” yubiley medalı.

-       T.M.Nağıyev - "Şərəfli əməyə görə" yubiley medalı. 

-       R.H. Rizayev - "Şərəfli əməyə görə" yubiley medalı.

-       H.B.Şahtaxtinski-V.İ.Leninin anadan olmasının 100-illiyi münasibəti ilə «Rəşadətli əməyə görə» yubiley medalı.

-       Z.H.Zülfüqarov-V.İ.Leninin anadan olmasının 100-illiyi münasibəti ilə «Fədakar əməyə görə» yubiley medalı.

-       İ.M.Orucova – “Azərbaycan Dövlət Mükafatı” laureatı(“Bakı neftindən istehsal edilən motor yağları üçün bir sıra

        effektli aşqarların və onların kompozisiyalarının işlənib hazırlanması və sənayedə tətbiq edilməsi” üçün). 

1969

-       M.F. Nağıyev - “Lenin”ordeni və“ Oraq və Çəkic” qızıl medalı ilə birlikdə Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adı

        (“Sovet elminin inkişafındakı xidmətləri”nə görə).

1967

-       X.S.Məmmədov – “Şərəf nişanı” ordeni.

1966

-       V.F.Neqreyev – Xalq Təsərrüfatı Nailiyyətləri sərgisinin “Gümüş” medalı.

1965

-       M.M.Əhmədov-  “1941-1945 illərin Böyük Vətən Müharibəsi qələbəsinin 20 illik yubileyi” medalı.

-       Z.H. Zülfüqarov - «1941-1945-ci ildə qələbənin 20 illiyi» medalı.

1964

-       İ.M.Orucova – Azərbaycan SSR “Əməkdar elm və texnika xadimi”fəxri adı. Sonrakı illərdə o, “Lenin”, “Oktyabr

      İnqilabı”, “Qırmızı Əmək Bayrağı”, “ Şərəf nişanı” ordenləri ilə təltif olunmuşdur.

1963

-       V.F.Neqreyev –Azərbaycan SSR “Əməkdar elm və texnika xadimi”fəxri adı.

1961

-       V.F.Neqreyev - “Lenin” mükafatı laureatı (Metal və neft-mədən avadanlığının korroziyadan mühafizəsi işinə görə).

-       V. F.Neqreyev –Xalq Təsərrüfatı Nailiyyətləri sərgisinin  “Qızıl” medalı.

1960

-       H. X.Əfəndiyev- Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin qərarı ilə “Fəxri Fərman”.

1956

-       M.F.Nağıyev -  Azərbaycan SSR-nin “Əmək­dar Elm Xadimi” fəxri adı.

1952

-       H.Z. Zülfüqarov - «Əmək rəşadətinə görə» medalı.

-       V. F.Neqreyev – SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin qərarı ilə “ Lenin” ordeni.

1951

-       V. F.Neqreyev – Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin qərarı ilə “Qırmızı Əmək Bayrağı” ordeni.

-       H.X.Əfəndiyev  -  SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin qərarı ilə SSRİ EA 220-ci illik yubileyi ilə əlaqədar olaraq

        2-ci dəfə “Şərəf nişanı” ordeni.

1948

-       M. F.Nağıyev - “Qır­mızı Əmək Bayrağı” ordeni.

1946

-       M. F. Nağıyev – Azərbaycan SSR Ali Sovetinin “Fəxri Fər­manı”.

-       V. F.Neqreyev -  SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin qərarı ilə «1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində

        rəşadətli əməyə görə» medalı.

-       H. X. Əfəndiyev SSRİ -Ali Soveti Rəyasət Heyətinin qərarı ilə «1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində

        rəşadətli əməyə görə» medalı.

-       İ.M.Orucova – SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin qərarı ilə «1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində

        rəşadətli əməyə görə» medalı.

1945

-       M.F.Nağıyev – Azərbaycan SSR Ali Sovetinin “Fəxri Fər­manı”.

-       M.F.Nağıyev - «1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində rəşadətli əməyə görə» medalı.

-       H. B. Şahtaxtinski -  «1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində rəşadətli əməyə görə» medalı.

-       Z.H. Zülfüqarov -  «Böyük Vətən müharibəsində Almaniyanın üzərində qələbəyə görə».

-       H. X. Əfəndiyev – SSRi Ali Soveti Rəyasət Heyətinin qərarı ilə “ Şərəf nişanı” ordeni, “Qafqazın müdafiəsi”medalı.

1944

-       Z. H. Zülfüqarov - «Qafqazın müdafiəsi»  medalı.

-       V.F. Neqreyev – SSRİ Ali Soveti Rəyasət  Heyətinin qərarı ilə “Qafqazın müdafiəsi” medalı.

1943

-       V. F. Neqreyev  - SSRİ Ali Soveti  Rəyasət Heyətinin qərarı ilə “Şərəf nişanı” ordeni.

1940

-       M. F. Nağıyev – Azərbaycan SSR Ali Sovetinin “Fəxri Fər­manı”.

1936

-       K.A.Krasuski –Azərbaycan SSR “Əməkdar Elm Xadimi”fəxri adı.

JURNALLAR
Faydalı linklər