Dissertasiya Şurası (ED 1.15 və BED 1.15)

Dissertasiya Şurasının yaradılması haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 11 iyun tarixli 728 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Elmi dərəcələr verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə"nin 4.1-ci bəndinə əsasən "Azərbaycan Respublikasının Prezidendi yanında Ali Attestasiya Komissiyası haqqında Əsasnamə"nin 4.2.1-ci yarımbəndını rəhbər tutaraq

1.Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu nəzdində 2303.01-"Qeyri-üzvi kimya", 2316.01-"Kimyəvi kinetika və kataliz" ixtisasları üzrə kimya elmləri sahəsində fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru dissertasiyalarının müdafiəsinin təşkili üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidendi yanında Ali Attestasiya Komissiyasında qeydiyyat nömrəsi ED1.15 olan Dissertasiya Şurası yaradılmışdır.

2.ED1.15 olan Dissertasiya Şurasının sədri AMEA-nın həqiqi üzvü kimya elmləri doktoru, professor Tağıyev Dilqəm Bəbir oğlu, sədr müavini AMEA-nın müxbir üzvü, kimya elmləri doktoru, professor Babanlı Məhəmməd Baba oğlu, elmi katibi, kimya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Məmmədova Ülviyyə Əhməd qızı təyin edilmişdir.

3. ED1.15 Dissertasiya Şurasının səlahiyyət müddəti 01.11.2022 il tarixədək müəyyən edilmişdir.

4.Əsas: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Ali Attestasiya Komissiyası Rəyasət Heyətinin 15.11.2019-ci il tarixli (Protokol№ 11-R) qərarı.

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

yanında Ali Attestasiya Komissiyasının

18 noyabr 2019-cu il tarixli F-95 nömrəli

                                                                                                                     əmri ilə təsdiq edilmişdir.

                   

                                                       

ED  1.15 Dissertasiya şurasının  tərkibi: 

 

1

Dilqəm Tağıyev Bəbir oğlu

     (sədr)

 

Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun direktoru, akademik, kimya üzrə elmlər doktoru, professor

 

2

Məhəmməd Babanlı Baba oğlu

    (sədr müavini)

 

Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, AMEA-nın müxbir üzvü, kimya üzrə elmlər doktoru, professor

 

3

Ülviyyə Məmmədova Əhməd qızı

   (elmi katib)

 

Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunda "Beynəlxalq əlaqələr, qrant layihələri və innovasiya şöbəsinin müdiri, "kimya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

 

2303.01- “ Qeyri-üzvi kimya”  ixtisası üzrə 

 1.

Babanlı Məhəmməd Baba oğlu

                 (sədr müavini)

AMEA-nın müxbir üzvü, kimya elmləri doktoru, professor

 2.

Bəxtiyarlı İxtiyar Bəhram oğlu

 

kimya elmləri doktoru, professor

 3.

Əliyev İmir İlyas oğlu

 

kimya elmləri doktoru, professor

 4.

Əliyev Akif Şıxan oğlu

 

kimya elmləri doktoru, dosent

 5.

Əliyev Özbək Misirxan oğlu

 

kimya elmləri doktoru, professor

 6.

Məcidov Əjdər Əkbər oğlu

AMEA-nın həqiqi üzvü,  kimya elmləri doktoru, professor

 7.

Heydərov Arif Əmrah oğlu

 

kimya elmləri doktoru, professor

2316.01- “ Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası üzrə 

1.

Tağıyev Dilqəm Bəbir oğlu

              (sədr)

AMEA-nın həqiqi  üzvü, kimya elmləri doktoru, professor

 2.

Məmmədova Ülviyyə Əhməd qızı

         (elmi katib)

kimya üzrə fəlsəfə  doktoru, dosent

 3.

Abasov Səfa İslam oğlu

 

kimya elmləri doktoru, professor

 4.

Əfəndi Arif Cavanşir oğlu

 

kimya elmləri doktoru, professor

 5.

Əhmədov Eldar İsa oğlu

 

kimya elmləri doktoru, professor

 6.

İsmayılov Etibar Hümmət oğlu

 

kimya elmləri doktoru, professor

 7.

Zeynalov Eldar Bahadur oğlu

 

AMEA-nın müxbir üzvü, kimya elmləri doktoru, professor

 

 

 

JURNALLAR
Faydalı linklər