Xəbərlər
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Ali Attestasiya Komissiyası 3 mart 2017-ci ildə akademik M. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi kimya institutunun D.01.021 Dissertasiya şurasının tərkibini təsdiq etdi
Mart 16, 2017 | 11:00 / Mühüm hadisələr
Oxunub 6532 dəfə

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Ali Attestasiya Komissiyası 3 mart 2017-ci il tarixində  (Əmr №49) AMEA akademik M. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi kimya institutu nəzdində elmlər doktoru və fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunan dissertasiyalarının müdafiəsini keçirən  D.01.021 Dissertasiya şurasının tərkibini təsdiq etdi.

Dissertasiya Şurasının səlahiyyət müddəti 15 dekabr 2018-ci il tarixədək müəyyən edildi.

Əsas: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Ali Attestasiya Komissiyası Rəyasət Heyətinin 28.02.2017-ci il tarixli (Protokol№ 03-R) qərarı.

                                                               

                                                                    D.01.021 Dissertasiya Şurasının tərkibi

 

  1. Tağıyev Dilqəm Bəbir oğlu

                    (sədr)

- AMEA Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya İnstitutu,   direktor, akademik, kimya üzrə elmlər doktoru, professor

2316.01 

            

   2. Babanlı Məhəmməd Baba oğlu

             (sədr müavini)

- AMEA Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya İnstitutu, Elmi işlər üzrə direktor müavini, AMEA-nın müxbir üzvü, kimya üzrə elmlər doktoru, professor 

2303.01, 3303.01

 

  3.Əliyeva  Sevər Ələkbər qızı

               (elmi katib)  

 

- AMEA Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya İnstitutu, “Nanokarbon   katalizatorları iştirakında  hidrogen  perok­sidlə oksidləşmə” laboratori­yası, aparıcı elmi işçi, kimya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

2316.01

 

  4. Abasov Səfa İslam oğlu

- AMEA Neft-kimya Prosesləri İnstitutu “Heterogen kataliz” laboratoriyası, müdir, kimya üzrə elmlər

doktoru

2316.01

 

 5. Ağahüseynova Minirə

     Məmmədəli qızı

- Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası,”Ümumi və qeyri üzvi kimya” kafedrası, müdir, kimya üzrə elmlər doktoru, professor 

2303.01

 

 

 6.  Bəxtiyarlı İxtiyar Bəhrəm oğlu

 

- AMEA Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, “Keçid elementlərinin xalkogenidləri” laboratori-yası, müdir, kimya üzrə elmlər doktoru, professor

2303.01

 

 

7.  Əliyev Ağadadaş Mahmud oğlu

 

- AMEA Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, “Oksidləşdirici heterogen kataliz” şöbəsi, rəhbər, akademik, texnika üzrə  elmlər doktoru, professor

3303.01

 

 8. Əhmədov Mübariz  Məcid oğlu

 

- AMEA Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, “Mineral xammalın kompleks emalı” şöbəsi, rəhbər, AMEA-nın müxbir üzvü, texnika üzrə 

elmlər doktoru, professor

2303.01

 

 9.  Əhmədov Vaqif  Məlik oğlu

 

 - AMEA Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, “Nanokompozit katalizatorlar” laboratoriyası, müdir, kimya üzrə elmlər doktoru, professor

2316.01

 

 

10. Əfəndi Arif  Cavanşir oğlu

 

- AMEA Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, “Ekoloji kataliz” laboratoriyası, müdir, kimya üzrə elmlər doktoru, professor

2316.01

 

 

11. İsmayılov Etibar Hümmət oğlu

 - AMEA Neft –kimya Prosesləri İnstitutu, “Fiziki və fiziki-kimyəvi tədqiqatlar” şöbəsi, rəhbər, kimya üzrə elmlər doktoru, professor

2316.01

 

 

12. Kəlbəliyev Qüdrət

     İsfəndiyar oğlu

 

 -  AMEA Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, “Kimyəvi və ekoloji proseslərin modelləşdirilməsi və texnologiyası” şöbəsi, rəhbər, AMEA-nın 

müxbir üzvü, texnika üzrə  elmlər doktoru, professor

3303.01 

 

 

13. Məjidov Əjdər Əkbər oğlu           

 

    

   

    

 

 14. Nağıyev Tofiq Murtuza oğlu      

 - AMEA Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, “Koordinasiya birləşmələri” şöbəsi, rəhbər, AMEA-nın müxbir üzvü, kimya üzrə elmlər 

doktoru, professor 

2303.01

 

 - AMEA Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, “Koherent-sinxronlaşdırılmış oksidləşmə reaksi-yaları” şöbəsi, rəhbər, akademik,  kimya üzrə

elmlər doktoru, professor

2316.01

 

15. Süleymanov Gülməmməd

     Ziyəddin   oğlu

 

- AMEA Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, “Metal–üzvi birləşmələr əsasında nanokatalizator-

lar” laboratoriyası, müdir, kimya üzrə elmlər 

doktoru, professor

2303.01

 

16. Sadıqov Fikrət Məmməd oğlu

- AMEA Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, “Kimya sənayesinin yan məhsullarının emalı” laboratoriyası, müdir,texnika üzrə  elmlər doktoru, professor

3303.01 

 

17. Sadıqov Fuad Mikayıl oğlu

- Bakı Dövlət Universiteti, kimya üzrə elmlər 

doktoru, professor

2303.01

 

18. Zeynalov Nizami Allahverdi oğlu

- AMEA Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, “Nanostrukturlaşdırılmış metal‑polimer katalizator-ları” laboratoriyası, müdir, kimya üzrə elmlər doktoru, professor

2316.01

 

 

JURNALLAR
Faydalı linklər