News
Plastik tullantıların universal materiallara çevrilməsinin emal üsulu tapılmışdır
Nov 12, 2018 | 14:02 / Interesting information
Read 4150 time (-s)

Plastik şüşə tullantıları yer üzündə ən geniş yayılmış tullantı növlərindən biridir və ətraf mühitə zərər verir.

Sinqapur Milli universitetinin alimləri plastik şüşə tullantılarının PET-aerogelə (polietilentereftalat) çevrilməsinin sadə və iqtisadi cəhətdən səmərəli üsulunu işləyib hazırladılar. Alimlərin fikrinə görə, bir plastik şüşəni bir A4 ölçüsündə aerogel vərəqinə çevirmək (emal etmək) olar. Şüşə tullantılarının PET-aerogelə çevrilməsi prosesinin işlənib hazırlanması 2 il müddətində oldu və hazırda sınaqlar hələ də davam edir.

Onlar göstərdilər ki, aerologelin tərkibinə müxtəlif qatqılar əlavə edildikdə onlar müxtəlif xassəyə malik ola bilərlər.

JOURNALS
Useful links