Новости
Фото
Dissertasiya müdafiəsi keçirildi
Фев 09, 2018 | 12:48 / Конференции, собрания
Прочитано 7346 раз (-а)

9 fevral 2018-ci il saat 1100 -da AMEA-nın akad. M. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri üzvi Kimya institutunun nəzdində fəaliyyət göstərən D.01.021 Dissertasiya Şurasında Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin doktorantı Səfərova Lalə Nizami qızının kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Benzoy turşusunun aminli və nitro törəmələrinin metal komplekslərinin sintezi və tədqiqi ” adlı dissertasiya işinin müdafiəsi keçirildi.

2303.01 - “Qeyri-üzvi kimya”