Tələbələr Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunda təcrübə keçirlər