Magistrlərin dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi keçirildi