Kimya Elmləri Bölməsinin elmi-tədqiqat institutlarının hesabatları dinlənilib