Direktor müavini AMEA-nın müxbir üzvü Məhəmməd Babanlı ezamiyyətdə olmuşdur