Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun əməkdaşları Beynəlxalq Konfransda iştirak etmişlər