Новости
Фото
Dissertasiya müdafiəsi keçirildi
Мая 11, 2018 | 15:22 / Конференции, собрания
Прочитано 6534 раз (-а)

11 may 2018-ci il saat 1400 -da AMEA-nın akad. M. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri üzvi Kimya institutunun nəzdində fəaliyyət göstərən D.01.021 Dissertasiya Şurasında Məmmədova Zülfiyyə Məmməd qızının kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Ferrosen əsaslı bir- və çoxnüvəli metalkomplekslərin sintezi və tədqiqi” adlı dissertasiya işinin müdafiəsi keçirildi.

2303.01 - “Qeyri-üzvi kimya”