Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya İnstitutunda doktorant və dissertantların attestasiyası keçirildi