Announce
23 iyun 2023-cü il tarixində saat 10-30-da akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun ED1.15 Dissertasiya Şurasının nəzdində olan 2303.01 – “Qeyri–üzvi kimya” ixtisası üzrə Elmi Seminarın yığıncağı keçiriləcəkdir.
Jun 21, 2023 | 09:24
Read 501 time (-s)

Gündəlik məsələ

 

Akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun “Əlvan metal tərkibli mineral xammalın emalı” laboratoriyasının kiçik elmi işçisi, fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorant  Alışanlı Gülnar İlqar qızının 2303.01–“Qeyri–üzvi kimya” ixtisası üzrə Yaşıl kimyanın prinsipləri əsasında alunitin kompleks emalımövzusunda fəlsəfə doktorluğu dissertasıya işinin müzakirəsi.

 

Elmi rəhbər: k.ü.e.d., professor  Arif Əmrah oğlu Heydərov.

Rəyçilər: k.e.d., prof. Xudayar Həsənov; k.ü.f.d., dos. Ə.A. İbrahimov.  

İclas akt zalında keciriləcəkdir (3-cü mərtəbə).

JOURNALS
Useful links