News
Photo
Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunda təhsil alan magistrantların dərsləri onlayn davam etdirilir.
May 31, 2020 | 10:09 / Conferences, assemblies
Read 4003 time (-s)

Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası və Kompozisiya materialları kimyası ixtisasları üzrə I kurs magistrantlar, müəllim k.ü.f.d., dos. Ülviyyə Məmmədovayla "Kompozit materiallar" fənni üzrə, Qeyri-üzvi kimya və Fiziki-kimya ixtisasları üzrə I kurs magistrantlar, müəllim k.ü.e.d., prof. Özbək Əliyevlə "Qeyri-üzvi kimyada fiziki metodlar" fənni üzrə, Neft-kimya proseslərinin riyazi modelləşdirilməsi ixtisası üzrə I kurs magistrant, müəllim t.ü.e.d. Aqil Səfərovla "Kimyəvi reaktorların modelləşdirilməsi" fənni üzrə və Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası ixtisası üzrə I kurs magistrant, müəllim AMEA-nın müxbir üzvü Abbasqulu Quliyevlə "Lak-boya materialları" fənni üzrə növbəti dərslərini keçdilər.

JOURNALS
Useful links