News
Photo
Akademik M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunda təhsil alan I və II kurs magistrantların 2022/2023-cü tədris ili üzrə qış imtahan ses­siyası davam edir
Jan 10, 2023 | 13:47 / Conferences, assemblies
Read 1643 time (-s)

II kurs

09.01.2023-cü il  tarixində “Kimyəvi kinetika və kataliz” və “Kompozisiya materialları kimyası” ixtisaslaşmaları üzrə “Kimyada informasiya texnologiyalarının tətbiqi” fənnindən (müəllim t.ü.f.d.,dos. Manaf Manafov) imtahan keçirildi.   

 I  kurs

10.01.2023-cü il tarixində “Qeyri-üzvi kimya”, “Fiziki kimya” ,“Kimyəvi kinetika və kataliz”,  “Neft kimyası”,  “Ətraf mühit kimyası”, “Yüksəkmolekullu birləşmələr  kimyası”  və  “Üzvi kimya” ixtisaslaşmaları üzrə “Kimyanın müasir problemləri” fənnindən (müəllim k.e.d.,prof. Asif  Məmmədov) imtahan  keçirildi.   

JOURNALS
Useful links