News
Photo
Akademik M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunda təhsil alan I və II kurs magistrantların 2022/2023-cü tədris ili üzrə qış imtahan ses­siyası davam edir
Jan 18, 2023 | 11:53 / Education
Read 1554 time (-s)

II kurs

16.01.2023-cü il tarixində “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisaslaşması üzrə “Nanokataliz” fənnindən (müəllim k.e.d.,prof. Vaqif Əhmədov) imtahan keçirildi.  

17.01.2023-cü il tarixində “Qeyri-üzvi kimya” ixtisaslaşması üzrə “Yarımkeçirici­lərin kimyası” fənnindən (müəllim k.e.d.,prof. İmir Əliyev)  imtahan keçirildi.   

18.01.2023-cü il  tarixində “Kompozisiya materialları kimyası” ixtisaslaşması üzrə “Sorbentlər və onların fiziki-kimyəvi xassələri” fənnindən (müəllim k.ü.f.d.,dos. Səadət Məmmədova) imtahan keçirildi.   

 

JOURNALS
Useful links