Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunda tarixi Qələbəmizlə bağlı tədbir keçirilmişdir.
JOURNALS
Useful links