Kimya Texnologiyası və Metallurgiya Universiteti (Sofiya) ilə AMEA M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu arasında əməkdaşlıq üçün çərçivə müqaviləsi bağlanmışdır
JOURNALS
Useful links