Kataliz və Qeyri üzvi Kimya İnstitutunun dissertantı «Qrafit tipli karbon nitrid kompozitlərinin hazırlanması və onların katalitik xassələrinin tədqiqi» mövzusunda kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi keçirilmişdir.
JOURNALS
Useful links