Kataliz və Qeyri üzvi Kimya İnstitutunun dissertantın «Qrafit tipli karbon nitrid kompozitlərinin hazırlanması və onların katalitik xassələrinin tədqiqi» mövzusunda kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi keçirilmişdir.
JURNALLAR
Faydalı linklər