Elmi nəşrlər şöbəsi

 

Şöbə müdiri: k.f.d.  Rəna  Mirzəyeva

Tel: (+994 12) 510 85 92 (168)

E-mail: [email protected]

 

 

 

 

Şöbənin əsas fəaliyyəti: elmi məqalələrin Azərbaycan Kimya Jurnalında dərc olunması üçün işlənib hazırlanması, jurnalın saytı ilə əlaqədar işlərin aparılması.

Bundan başqa Elmi informasiya və patent tədqiqatları şöbəsi ilə birlikdə konfrans materialları, monoqrafiya və biblioqrafiyalar hazırlanır. İnstitutun şöbə və laboratoriyalarının kompüter səhifəsinin yaradılmasına, illik hesabatların prezentasiyalarının hazırlanmasına  nəzarət edilir.

JURNALLAR
Faydalı linklər