Fiziki-kimyəvi analiz şöbəsi

 

Şöbə müdiri - k.ü.f.d. Vaqif Qasımov

Tel: 012 538 13 98 (172)

E-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

İnstitutda fiziki-kimyəvi analiz şöbəsi fəaliyyət göstərir. Şöbənin nəzdindəki qruplar:

- Quruluş kimyası, rentgen və termiki analiz  qrupu (V.Qasımov)

- Spektral analiz qrupu (M.Abbasov)

- Element analizi qrupu (U.Məmmədova)

- Elektron mikroskopiyası qrupu (Ç.Sultanov)

 

 

 

JURNALLAR
Faydalı linklər