Direktor müavinləri

 

  AMEA-nın müxbir  üzvü Məhəmməd Babanlı,

 elmi işlər üzrə direktor müvini       

 

 

 

 

 

 

 

  

 k.ü.f.d. Əlipaşa Qurbanov, 

 ümumi  məsələlər üzrə direktor müavini                                                                    

JURNALLAR
Faydalı linklər