Xəbərlər
Foto
Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunda təhsil alan I və II kurs magistrantların qış imtahan sessiyası dəvam edir.
Yan 10, 2022 | 13:57 / Konfranslar, iclaslar
Oxunub 2612 dəfə

Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunda təhsil alan II kurs magistrantların “Fiziki-kimya” ixtisaslaşması üzrə müəllim k.e.d.,prof. Asif Məmmədovun rəhbərliyi ilə “Birləşmələrin fiziki-kimyəvi parametrlərinin qiymətləndirilməsi” fənnindən 

“Qeyri üzvi kimya” ixtisaslaşması üzrə müəllim k.e.d.,prof. İxtiyar Bəxtiyarlının rəhbərliyi ilə “Keçid elementlərin kimyası” fənnindən 

“Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisaslaşması üzrə müəllim k.e.d.,prof. Vaqif Əhmədovun rəhbərliyi ilə “Nanokataliz” fənnindən 

“Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası” ixtisaslaşması üzrə müəllim k.e.d.,Nizami Zeynalovun rəhbərliyi ilə “Smart polimerlər” fənnindən 10.01.2022-ci il tarixində imtahanları keçirildi.

JURNALLAR
Faydalı linklər