Xəbərlər
Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun kimya üzrə fəlsəfə doktoru Mirheydər Abbasovun "Применение инфракрасной спектроскопии к органическим и неорганическим соединениям" adlı kitabı Moskvada nəşr olunub.
Apr 05, 2022 | 12:13 / Nəşrlər
Oxunub 1589 dəfə

Kitabın bu cildində üzvi birləşmələrin müxtəlif siniflərinin (aromatik birləşmələr, fenollar, karbon turşuları, aromatic turşular, turşu anhidridləri, turşu peoksdləri, alifatik və tsiklik ketonlar, sadə və mürəkkəb efirlər, üzvi karbonatlar, oksalatlar, malonatlar, aminturşular və zülallar) nümunələri seçilmişdir. Kitabda üzvi birləşmələrin müxtəlif sinfindən olan 253 kimyəvi birləşmələrin infraqırmızı spektrlərinin geniş analizi verilmişdir.

Аббасов Миргейдар Гасан оглы "Применение инфракрасной спектроскопии к органическим и неорганическим соединениям"

 

Москва: РУСАЙНС, 2022. стр-466.

 

JURNALLAR
Faydalı linklər