Xəbərlər
Yens Yakov Bertselius (1779-1848)
Apr 26, 2023 | 14:00 / Maraqlı məlumatlar
Oxunub 571 dəfə

Tanınır: Elementlərin atom çəkilərinin müəyyən edilməsi və klassik analitik metodların işlənib hazırlanması.

Ən yüksək mükafat: Kopli medalı (1836)

Yens Yakob Bertselius elektrokimya sahəsində qabaqcıl tədqiqatlar aparan ciddi empirist və metodik eksperimentator idi. O, qeyri-üzvi birləşmələrdəki elementlərin çəkiyə görə müəyyən nisbətlərdə bir-biri ilə əlaqəli olduğunu bildirən sabit nisbətlər qanununu yaratdı. 1819-cu ildə o, 45 elementin atom çəkilərini bildirdi (o zaman yalnız 49 element  məlum idi). Həmçinin onun tərəfindən silisium, titan, selen, torium, serium və sirkonium elementlərinin kəşf olduğu qeyd olunur. Bertselius karyerasına həkim kimi başlamışdır, lakin onun mümkün  kəşfləri kimyəvi  rabitə, elektrokimya və stexiometriya sahələrində olmuşdur. O, kimyəvi analizin müasir üsullarını işləyib hazırladı . Allotropiya, izomeriya və kataliz hadisələrinin öyrənilməsi onun adı ilə bağlıdır. Bertselius üzvi və qeyri-üzvi birləşmələri  fərqləndirən  ilk kimyaçıdır. O, həmçinin üzvi birləşmələrin, təbii mineralların və müstəsna dərəcədə qeyri-üzvi birləşmələrin, o cümlədən kükürd xloridlərinin elektrokimyəvi dualizmini izah etdi. Bertseliusun fikrincə, həm təbii, həm də sintez edilmiş bütün kimyəvi maddələr onların elektrik cəhətdən əks olan tərkib hissələrini (əsas və turşu, yaxud elektromüsbət və elektronmənfi) identifikasiya  yolu ilə müəyyən edilə bilər. Bertselius analitik kimya laboratoriyasında filtr kağızı və rezin borular  işlətməyi tövsiyə etdi. O, laboratoriyada çox vaxt keçirmirdi. Əvəzində o, vaxtının çox hissəsini yeni nəzəriyyə və ideyaların   düzgün olmadığını sübut etməyə sərf edirdi.

new-science.ru

 

JURNALLAR
Faydalı linklər