Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunda fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün minimum imtahanı keçirildi.
JURNALLAR
Faydalı linklər