Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun Elmi Şurasında 2023-cü il üzrə elmi və elmi - təşkilati hesabatlar dinlənilmişdir.
JURNALLAR
Faydalı linklər